Čo je zdravotné poistenie?

zdravotné poistenie

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo je zdravotné poistenie potrebné a  čo vlastne predstavuje? Na Slovensku je zdravotné poistenie záležitosťou každého občana prakticky už od narodenia. Zdravotný preukaz poistenca slúži ako doklad o zdravotnom poistení. Pretože práve na základe tejto malej kartičky vás príslušný lekár môže ošetriť, príp. hospitalizovať.

zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie je platné pre všetkých občanov podľa zákona o zdravotnom poistení. To znamená, že majú právo na všeobecnú zdravotnú starostlivosť aj služby s ňou súvisiace. Verejné zdravotné poistenie zahŕňa preventívne prehliadky a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ide o rôzne zdravotné úkony, ktoré vedú k diagnostike ochorenia a jeho liečbe. Zdravotné poistenie má niekoľko osobitostí. K najznámejším patrí kúpeľná liečba. Tú môže zdravotná poisťovňa hradiť úplne, alebo čiastočne. Závisí to najmä od konkrétnej poisťovne i samotného poistenca. Aktuálne sa zdravotné poisťovne predbiehajú v tom, aby si u nich vytvorilo zdravotné poistenie čo najviac poistencov. Často ich lákajú na rôzne bonusy. K najobľúbenejším a najvyužívanejším patrí príspevok na zuby, okuliare a pod.

Individuálne zdravotné poistenie

Ide o komerčné zdravotné poistenie. Je nepovinné, dobrovoľné. Zdravotná starostlivosť je možná v rozsahu, ktorý je zmluvne stanovený s príslušnou poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie je poskytované podľa Občianskeho zákonníka. Zvyčajne pod neho spadá doplnkové zdravotné poistenie (nadštandardná zdravotná starostlivosť). Individuálne zdravotné poistenie je taktiež ekvivalentom povinného poistenia v rozsahu základnej zdravotnej starostlivosti. Využívajú ho najmä osoby, ktoré podľa zákona nemajú nárok na verejné zdravotné poistenie. Individuálne zdravotné poistenie môže okrem poistenia zdravotnej starostlivosti zahŕňať aj poistenie za trvalé následky, poistenie denného odškodnenia v dôsledku poistnej udalosti či poistenie vzniku konkrétnej poistnej udalosti. Individuálne zdravotné poistenie teda ponúka rôzne produkty v rôznych formách a s rôznym obsahom. Neviete sa rozhodnúť, akú poisťovňu si vybrať? Aj dobrý finančný poradca vám vie poradiť v oblasti poistenia. Bez ohľadu na to, či ide o PZP, havarijné poistenie auta, životné poistenie, poistenie domácnosti či iné poistenie.

Zdravotné poistenie na výplatnej páske

Ako pracujúca osoba ste si na výplatnej páse zaiste všimli kolónku zdravotné poistenie. S účinnosťou od 1. 1. 2023 sa stanovuje výška minimálneho odvodu za zamestnanca na 32,81 €. Netýka sa zdravotne znevýhodnených zamestnancov aj zamestnancov, ktorí sú súčasne poistencami štátu (dôchodcovia, študenti). Ak fungujete ako zamestnávateľ, tak by ste mali vedieť, že nie je určená maximálna ani minimálna výška preddavku. Čiže preddavok na zdravotné poistenie je vypočítaný z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/0/7/073b19f9-70d4-4431-9f10-0d1be3788d35/multibox.sk/web/clanky/wp-content/themes/betheme-child/includes/content-single.php on line 286
Simona Velflová