Elektroinštalácie rodinných domov – výber ochrán

elektroinštalácie rodinných domov

Elektroinštalácie rodinných domov a bytov musia byť riadne chránené proti úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru pri jej používaní. Ochrana elektroinštalácie sa delí na ochranu proti preťaženiu, prepäťovú ochranu a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. Prečítajte si článok, ako zabezpečujeme elektroinštalácie rodinných domov a bytov v meste Bratislava.

elektroinštalácie rodinných domov

Elektroinštalácie rodinných domov a prvky ochrany

Pre zabezpečovanie ochrany pre elektroinštalácie rodinných domov sú nielen v domoch, ale aj bytoch a ostatných budovách inštalované rôzne prvky elektroinštalácie.

Nadprúdové ističe sa používajú na ochranu jednotlivých elektrických obvodov pred účinkami skratových a preťažených prúdov. Spadnutá páčka ističa indikuje, v ktorom elektrickom okruhu bola inštalácia preťažená. Každý nadprúdový istič je charakterizovaný menovitým prúdom, je to horná hranica intenzity prúdu, pri prekročení ktorej istič vypína. Ďalším ochranným prvkom pre elektroinštalácie rodinných domov a ostatných budov je RCD. RCD skracuje čas zásahu elektrickým prúdom na hodnoty, ktoré by nemali ohrozovať ľudské zdravie a život, ale nechráni 100 % proti šoku.

Zvodiče prepätia – ďalší ochranný prvok u elektroinštalácií rodinných domov

Zvodiče prepätia sú určené na obmedzenie prieniku prepätí do elektroinštalácie, spôsobeného úderom blesku alebo poškodením elektrickej siete. V obytných budovách bez vonkajšieho systému ochrany pred bleskom alebo iných faktorov zvyšujúcich riziko priamych výbojov blesku. Najčastejšie sa používajú zvodiče prepätia typu 2.

Hľadáte firmu, ktorá realizuje elektroinštalácie rodinných domov v meste Bratislava? Naša spoločnosť poskytuje odborné služby v oblasti vyhradených technických zariadení (VTZ) a elektroinštalácie pre rôznorodé objekty. Okrem elektroinštalácií sa zameriavame na inteligentnú domácnosť Loxone, ktorá sa zaraďuje medzi SMART elektroinštalácie. Dbáme nie len na kvalitu vykonanej práce, ale aj dodržanie dohodnutých termínov. Skontaktujte nás a my vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Prečítajte si tiež:


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/0/7/073b19f9-70d4-4431-9f10-0d1be3788d35/multibox.sk/web/clanky/wp-content/themes/betheme-child/includes/content-single.php on line 286
Jozef Doliňák