JK SLOVAKIA – Drevodom

drevodom
jkslovakia.sk

Zbavte sa predsudkov, Ňĺe drevodom nie je vhodn√Ĺ na b√Ĺvanie. Pomocou modern√Ĺch technol√≥gi√≠ a √ļńćinn√Ĺm sp√īsobom spracovania dreva predstavuje dnes drevodom efekt√≠vny sp√īsob ekologick√©ho, r√Ĺchleho a zdraviu prospeŇ°n√©ho b√Ĺvania s n√≠zkymi prev√°dzkov√Ĺmi n√°kladmi.

Drevodom v√°Ň° nov√Ĺ domov

Pom√īŇĺeme v√°m splniŇ• v√°Ň° sen o b√Ĺvan√≠ v pr√≠rode s mnoŇĺstvom efekt√≠vnych technol√≥gi√≠ a n√≠zkymi prev√°dzkov√Ĺmi n√°kladmi. Zabudnite na vŇ°etky negat√≠vne f√°my o drevodome, Ňĺe je to neefekt√≠vne rieŇ°enie, pr√≠liŇ° drah√©, s n√≠zkou ŇĺivotnosŇ•ou a podobne. Modern√© sp√īsoby spracovania dreva a jeho neobmedzen√° vyuŇĺiteńĺnosŇ• a¬†variabilita ho stavaj√ļ do poz√≠cie Ň°pińćkov√©ho stavebn√©ho materi√°lu. Drevodom m√° skvel√© tepeln√© a¬†zvukov√© izolańćn√© schopnosti, ktor√© ho predurńćuj√ļ na vytvorenie perfektn√©ho pr√≠bytku. Drevo¬† vńŹaka svojim vlastnostiam vytv√°ra ide√°lnu kl√≠mu a¬†prostredie aj pre najn√°rońćnejŇ°√≠ch klientov, ako s√ļ napr√≠klad alergici. Ak hńĺad√°te ekologick√©, ale z√°roveŇą modern√© rieŇ°enie b√Ĺvania, drevostavby na kńĺ√ļńć s√ļ tou spr√°vnou vońĺbou.

drevodom

N√≠zkoenergetick√© domy, ako bud√ļcnosŇ• b√Ĺvania

Snom nejedn√©ho z n√°s je kr√°sne a modern√© b√Ĺvanie, v ktorom sa budeme c√≠tiŇ• dobre a ktor√©ho prev√°dzkov√© n√°klady nebud√ļ pre n√°s likvidańćn√©. JK Slovakia prin√°Ň°a rieŇ°enie v podobe n√≠zkoenergetick√Ĺch domov, ktor√© vytv√°raj√ļ zdrav√© prostredie vńŹaka Ň°pecifick√©mu stavebn√©mu syst√©mu. R√Ĺchla realiz√°cia v√Ĺstavby, n√≠zke n√°klady na prev√°dzku, ohńĺad na vlastn√© zdravie ńći skvostn√Ĺ dizajn. To je len zop√°r v√Ĺhod, ktor√© prin√°Ň°aj√ļ n√≠zkoenergetick√© domy. Vytvorenie dokonal√©ho domova nemus√≠ byŇ• aŇĺ tak n√°rońćn√©, ak sa do toho pust√≠te s naŇ°ou pomocou. NaŇ°e sk√ļsenosti v oblasti v√Ĺstavby montovan√Ĺch domov a mnoŇĺstvo pozit√≠vnych referenci√≠ s√ļ z√°rukou, Ňĺe sme ten spr√°vny partner na v√Ĺstavbu v√°Ň°ho vysn√≠van√©ho b√Ĺvania. Jedineńćn√° atmosf√©ra, mierny √©terick√Ĺ n√°dych dreva a pr√≠sun pr√≠rodnej energie aj to s√ļ montovan√© domy.