Čo je to poistný trh?

poistný trh

Poistný trh funguje na princípe zhromažďovania a rozdeľovania dočasne voľných peňažných prostriedkov. Tento trh tvorí a využíva predovšetkým rezervy. Rezervy sa vytvárajú pre prípad potreby a úhrady z náhodných poistných udalostí. Prečítajte si článok, v ktorom sa dozviete viac o poistnom trhu a jeho podstate.

poistný trh

Poistný trh a jeho základná špecifikácia

Typické pre poistný trh je, že sa na ňom stretáva ponuka a dopyt po poistnej a zaistnej ochrane. Ako jedno z najdôležitejších odvetví trhovej ekonomiky ponúka poisťovníctvo na poistnom trhu svoje produkty poistenie a zaistenie.

Každá poisťovňa sa musí v trhovom hospodárstve správať ako podnikateľský subjekt. Zmyslom by malo byť predovšetkým podnikanie v poisťovníctve, ale aj investovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov. Činnosť poisťovne sa rozdeľuje na dva samostatné okruhy, a to na ponuku poistenia a dopyt po poistení. Rozhodujúcim kritériom tohto členenia či segmentácie je predmet činnosti poisťovateľa, poisťované rizika, predmet poistenia, poistné produkty, subjekty poistenia, poisťovatelia a pod. Poistný trh môžeme podrobnejšie rozdeliť na ponuku poistenia a zaistenia a dopyt po nich. Na základe tohto rozdelenie poznáme životné poistenie, neživotné poistenie.

Komerčné poisťovne – subjekty zabezpečujúce fungovanie poistného trhu

Komerčné poisťovne predstavujú pre poistný trh jeho základnú podstatu a musia realizovať svoju poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť na primárnej úrovni. Komerčné poisťovne a zaisťovne realizujú na vecnom poistnom trhu podnikanie, a to predovšetkým svojou poisťovacou a zaisťovacou činnosťou. Na vecnom poistnom trhu pôsobí viacero subjektov, ale najdôležitejšia je činnosť komerčných poisťovní, ktoré ponúkajú poistenie i zaistenie.

Predmetom podnikania na vecnom poistnom trhu je poisťovacia činnosť, zaisťovacia činnosť a sprostredkovanie zaistenia. Na vecnom poistnom trhu sa vykonáva poistenie ako zmluvné poistenie a povinné zmluvné poistenie. Prostredníctvom poistenia majú podnikateľské subjekty a občania možnosť, zabezpečiť si platenia poistného plnenia poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti. Pre všetky peňažné inštitúcie vo finančnom systéme je typická činnosť investovať dočasne voľné peňažné prostriedky. Preto na poistný trh vstupujú komerčné poisťovne ako podnikateľské subjekty. Každá komerčná poisťovňa, ako podnikateľský subjekt by mala investovať voľné peňažné prostriedky, aby prinášali zisk pre všetkých účastníkov.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/0/7/073b19f9-70d4-4431-9f10-0d1be3788d35/multibox.sk/web/clanky/wp-content/themes/betheme-child/includes/content-single.php on line 286
Simona Velflová